Santral ve Telefon Hizmetleri Destek Birimi üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:

  • Telefon ağı yapısal kablolama mantığına uygun bir biçimde üniversitemizin tüm birimlerinin telefon ve santral altyapısının planlanması,
  • Tüm birimlerin kurum içi ve kurum dışı sesli iletişim problemlerinin çözümüne destek verilmesi,Dahili telefon numaralarının dağıtımı ve yönetilmesi,
  • Üniversitemizden kurum dışına yapılan telefon görüşmelerinin ücretlendirilmesi,
  • IP telefonların IBUNET ağı üzerinden devreye alınması ve lisanlarının santral üzerinde tanımlanması,
  • Birimlerin telefon santrallerinin bakımının yapılması ve yazılımlarının güncellenmesi.

 

Birim Görevlileri

Sedat GÜLEN

Tekniker

sedatgulenibu.edu.tr

1818

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016