Birimler için Web Alanı

Üniversitemiz bünyesinde hizmete açılması istenen web sayfaları için, web sayfasından sorumlu olacak kişinin iletişim bilgileri ile beraber, birim yetkilisi tarafından EBYS üzerinden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na rektörlük kanalıyla iletilmelidir.

 

Birim Görevlileri

Suat EREN

Teknisyen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1812

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top