Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Nuh YAVUZALP

Daire Başkan V.

nuhyavuzalpibu.edu.tr

1800

 

A. Metin AKDOĞAN

Şube Müdürü

metinakdoganibu.edu.tr

1801

Birgül KUMBAŞLI

Şube Müdürü

birgulkumbasliibu.edu.tr

1802

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top