Dr. Öğr. Üyesi Nuh YAVUZALP

Daire Başkan V.

nuhyavuzalpibu.edu.tr

1800

 

 

A. Metin AKDOĞAN

Şube Müdürü

akdogan_m1ibu.edu.tr

1801

Birgül KUMBAŞLI

Şube Müdürü

birgulkumbasliibu.edu.tr

1801

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016