Personel

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Dr. Öğr. Üyesi Nuh YAVUZALP

Daire Başkanı

0 374 253 45 10 / 1800

nuhyavuzalpibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Ali Metin AKDOĞAN

Şube Müdürü

0 374 253 45 10 / 1801

metinakdoganibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Birgül KUMBASLI

Şube Müdürü

0 374 253 45 10 / 1802

birgulkumbasliibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Oktan ÖZGEN

Y. Mühendis / Network ve Sistem Sorumlusu

0 374 253 45 10 / 1811

oktanibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Fuat KARATEKİN

Mühendis / Network

0 374 253 45 10 / 1814

fuat.karatekinibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Hıfzı ÇAVAÇ

Öğretim Görevlisi / Sistem

0 374 253 45 10 / 1817

hifzi.cavacibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Fatih KOCADAĞ

Öğretim Görevlisi / Yazılım

0 374 253 45 10 / 1808

fatihkocadagibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Ümit ÖZTÜRK

Öğretim Görevlisi / Grafik Tasarım

0 374 253 45 10 / 1824

umitozturkibu.edu.tr

     

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

 

Fatma DEMİREZEN YAĞMUR

Öğretim Görevlisi / Web

0 374 253 45 10 / 1820

fatmademirezenibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Gülay EREN

Çözümleyici / Web sorumlusu

0 374 253 45 10 / 1823

gulayibu.edu.tr

     

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Şerafettin TOKUŞOĞLU

Çözümleyici / Ebys Sorumlusu

0 374 253 45 10 / 1809

serafettin.tokusogluibu.edu.tr

     

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Huriye Çakır

Programcı / E-Posta

0 374 253 45 10 / 1813

cakir_hibu.edu.tr

     

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Candan KALKAN

Tekniker / Network

0 374 253 45 10 / 1815

candankalkanibu.edu.tr

     

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Sedat GÜLEN

Tekniker / Santral

0 374 253 45 10 / 1818

sedatgulenibu.edu.tr

     

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

 

Suat EREN

Teknisyen / Sistem

0 374 253 45 10 / 1812

suatibu.edu.tr

     

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

 

Mesut KOCAİLİ

Teknisyen / Network

0 374 253 45 10 / 1816

mesutkocailiibu.edu.tr

     

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

 

Murat KAÇAR

Bilg. İşletmeni / Taşınır K. S.

0 374 253 45 10 / 1804

murat.kacaribu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Yasin KILIÇARSLAN

Bilg. İşletmeni / Web

0 374 253 45 10 / 1825

yasinkilicarslanibu.edu.tr

     

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

 

Mehmet Fatih KURNAZ

Bilg. İşletmeni / Yazılım

0 374 253 45 10 / 1810

mehmetfatihkurnazibu.edu.tr

     

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

 

Sarp CİVELEK

Bilg. İşletmeni

0 374 253 45 10 / 1829

civelek_sibu.edu.tr

     

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

 

Kader KARAMAN

Memur / Sekreter

0 374 253 45 10 / 1800

kaderkaramanibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Emine KALYONCU

Temizlik Personeli

0 374 253 45 10 / 1828

eminekalyoncuibu.edu.tr

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top