Yazılım Tasarım ve Geliştirme Birimi İş Akış Şeması

YAZILIM TASARIMI VE GELİŞTİRME BİRİMİ

KENDİ BİRİMİ İÇİNDE BAŞLAYIP BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında İhtiyaçlar Doğrultusunda Yazılım Geliştirilmesi

 

    1-Taslak oluşturulur
    2-İş analizi yapılır.

    3-Algoritmik tasarım yapılır.
    4-İş kodlanır.
    5-Yazılım testleri yapılır.
    6- Birime teslimi yapılır.

    7- Kullanıcı eğitimi verilir.

    8-Gerektiğinde güncelleme yapılır.

     İşin detaylarına ve ihtiyaç duyulan kaynakların teminine göre değişiklik gösterir.

BAŞKA BİRİMDE BAŞLAYIP KENDİ BİRİMİNDE BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

Üniversitemiz Bünyesindeki Birimlerin (Daire Başkanlığı, Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin) İhtiyaçları Doğrultusunda Yazılım Geliştirilmesi.

 

    1-Taslak oluşturulur
    2-İş analizi yapılır.

    3-Algoritmik tasarım yapılır.
    4- İş kodlanır.
    5- Yazılım testleri yapılır.
    6- Birime teslimi yapılır.

    7- Kullanıcı eğitimi verilir.

    8-Gerektiğinde güncelleme yapılır.

         İşin detaylarına ve ihtiyaç duyulan kaynakların teminine göre değişiklik gösterir.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top