Web Tasarımı ve Geliştirme Birimi İş Akış Şeması

WEB TASARIMI VE GELİŞTİRME BİRİMİ

KENDİ BİRİMİ İÇİNDE BAŞLAYIP BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

     B.İ.D. Başkanlığı Web Sayfası Hazırlanması, Yayınlanması ve Güncellenmesi.

 

    1-Taslak oluşturulur.
    2-Veriler toparlanır ve girilir.
    3-Yayın öncesi son kontrol yapılır.
    4-Sayfa yayınlanır.
    5-Yayın sonrası kontrol yapılır.
    6-Gerektiğinde güncelleme yapılır.

10 İş Günü

BAŞKA BİRİMDE BAŞLAYIP KENDİ BİRİMİNDE BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

 Üniversitemiz www.ibu.edu.tr

adresinden yayınlanmakta olan internet sitesinin
 yapımını ve güncelliğini sağlamak

    1-Güncel bilgi ilgili birimden gelir.
    2-Gerekli düzenlemeler ve eklemeler yapılır.
    3-Güncel bilgi yayınlanır.

1 Gün

(İşin detayına göre süre uzayabilir)

Üniversitemiz bünyesindeki birimlerin (daire başkanlığı, fakülte, yüksekokul, enstitü)
web sayfalarının hazırlanmasında
teknik destek sağlamak.

    1-Birimden yazılı talep gelir.
    2-Birim ile iletişime geçilir.
    3-Talep edilen web sayfası hakkında bilgi alınır.
    4-Veriler istenir ve taslak oluşturulur.
    5-Veriler girilir.
    6-Yayın öncesi web sayfası birim sorumlusuna gösterilir ve son kontroller yapılır.
    7-Sayfa yayınlanır.
    8-Birim tarafından belirlenen sorumlu kişiye site güncellemesi konusunda eğitim verilir.
    9-Sayfanın güncellemesini birimde belirlenen sorumlu kişi yapar (gerektiğinde teknik yardım verilir)

1 Ay

Üniversitemiz bünyesindeki birimlerin (daire başkanlığı, fakülte, yüksekokul, enstitülerin) web tasarımında ihtiyaç duydukları Grafik Tasarım ve Geliştirme çalışmalarına destek vermek

    1-Birimlerden ve/veya başkanlığımız çalışmaları doğrultusunda yazılı talep gelir.
    2-Birim ile iletişime geçilir.
    3-Talep edilen tasarım detayları ile ilgili bilgi alış-verişinde bulunulur.
    4-Veriler istenir ve taslak oluşturulur.
    5-Alternatif tasarımlar hazırlanır ve karar verilir.
    6-Yayın öncesi ilgili birimler ile son kontroller yapılır.
    7-İlgili sayfa/sayfalarda yayınlanır.   

1 Ay

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top