Taşınır Kayıt Kontrol İş Akış Şeması

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KENDİ BİRİMİ İÇİNDE BAŞLAYIP BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

Zimmet İşlemleri

   Birimimiz ofislerinde kullanılan tüm demirbaş, makine, cihaz vb. gibi malzemelerin çalışan personele zimmet işlemleri yapılır.

Yeni malzeme geldikçe

Yıl Sonu İşlemleri

Ambar sayımları yapılır

Yıl sonunda

 

BAŞKA BİRİMDE BAŞLAYIP KENDİ BİRİMİNDE BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

Malzeme Giriş / Çıkış İşlemleri

    1-Birimimizin talebi doğrultusunda alımları yapılan malzemelerin ambar giriş işlemleri yapılır.

    2-Birimimiz ambarında bulunan cihazlar başka birimlerde kullanılacaksa yazılı talep doğrultusunda cihazların ilgili birimlere çıkış işlemleri sistem üzerinden yapılır.

Talep geldikçe anında çözümlenir

Maaş ve Özlük İşlemleri

      Strateji Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Aylık Maaş Raporları Başkanlığımızda düzenlenerek her ayın 6-10 arası ilgili birime teslim edilir

Her talep iletildiğinde (2 gün)

 

KENDİ BİRİMİNDE BAŞLAYIP BAŞKA BİRİMDE BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

Malzeme Giriş / Çıkış İşlemleri

    1-Birimimiz ambarında bulunan cihazlar başka birimlerde kullanılacaksa yazılı talep doğrultusunda cihazların ilgili birimlere çıkış işlemleri sistem üzerinden yapılır.

    2-Giriş/Çıkış fişleri ilgili birimlerce onaylandıktan sonra ilgili daire başkanlığına teslim edilir.

Talep geldikçe anında çözümlenir

Yıl Sonu İşlemleri

        İlgili listeler, cetveller ve fişler hazırlanarak Strateji Daire Başkanlığına teslim edilir.

Yıl Sonu

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top