Sistem Yönetimi Birimi İş Akış Şeması

SİSTEM YÖNETİMİ BİRİMİ

KENDİ BİRİMİ İÇİNDE BAŞLAYIP BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

Güvenlik Duvarında Kural Yazılması

   1-Problemin tespit edilmesi

   2-Problemin giderilmesi için Güvenlik Duvarı üzerinde kural yazılması

   3-Kuralın sorunsuz çalışmakta olan yapıları etkilemediğinin kontrolünün yapılması

1 Gün

DHCP Sunucuda IP Adresi Tahsisi

   1-Yerleşke içerisinde yeni bir birim için bir alt ağın oluşturulması

   2-Alt ağın kullanacağı IP adresi adedinin birimin büyüklüğüne göz önüne alınarak
DHCP sunucu üzerinde tanımlanması

   3-İlgili alt ağın son kullanıcısının otomatik IP alıp almadığının test edilmesi

2 Gün

Güvenlik Duvarı Log Analizi

1-Güvenlik Duvarı log analizin programının açılası

2-Son 24 saat kayıtlarının incelenmesi

3-Riskli durumlara karı gerekli tedbirlerin alınması  (Her gün sistem bakımı yapılmaktadır)

1 Gün

Sanal Sunucuların Kontrolü

1-Sanal sunucu izleme programının açılması

2-Uyarılar varsa inceleyip sorunun çözülmesi (Sorunun büyüklüğüne göre işin süresi uzayabilir)

3- Uyarı yoksa sunucuların kontrolünün yapılması (Her gün sistem bakımı yapılmaktadır)

1 Gün

Yük Dengeleyicinin Kontrolü

1-Yük dengeleyici ara yüz programının açılması

2-Uyarılar varsa inceleyip sorunun çözülmesi (Sorunun büyüklüğüne göre işin süresi uzayabilir)

3- Uyarı yoksa yük dengeleyicinin kontrolünün yapılması (Her gün sistem bakımı yapılmaktadır)

1 Gün

Olay Takip Sistemi Kontrolü

1-olta.ulakbim.gov.tr sitesine giriş yapılması

2-Ulakbim tarafından bildirilen sorunlar listesinin incelenmesi (Sorunun büyüklüğüne göre işin süresi uzayabilir)

3-Sorunların çözülüp sistem üzerinden geri dönüş yapılması (Her gün sistem bakımı yapılmaktadır)

1 Gün

Yedekleme İşlemlerin Kontrolü

1-Yedekleme programının açılması

2-Zamanlanmış yedekleri alınıp alınmadığının kontrol edilmesi

3-Yedek alınmadıysa ya da program hata verdiyse yedeklerin manuel başlatılması (Her gün sistem bakımı yapılmaktadır)

3 Gün

E-Posta hesaplarının bakımı

1-Mevcut eposta programının yönetim ara yüzünün açılması

2- Mevcut hesaplarının bakımı (Her gün sistem bakımı yapılmaktadır)

1 Gün

Rehber kayıtlarına yeni açılan birimlerin kayıtları

    Yeni kurulan birimlerin numara aralıkları Santral birimince belirlendikten sonra birim/bölüm ve personel bilgilerinin rehber kayıtlarına girişleri yapılır. (Yeni birim açıldıkça hemen)

1 Gün

BAŞKA BİRİMDE BAŞLAYIP KENDİ BİRİMİNDE BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

     DNS Sunucu üzerinde Alan Adı Tahsisi

   1-Resmi yazı ile alan adı talebinde bulunulması

   2-Dns sunucu üzerinde alan adı tahsisinin yapılması

   3-Yapılan işlemin talep eden tarafa iletilmesi

1 Gün

Yeni Sunucu Kurulması

1-Sunucu talep eden birimde EBYS üzerinden yazı gelmesi

2-Mevcut kaynakların durumuna göre yeni sunucu kurulup kurulmayacağına karar verilmesi (CPU, RAM, HDD ve lisans)

3-Sunucu kurulacaksa sanallaştırma üzerinden kaynakların ve ip’nin belirlenmesi

4-İlgili kişiye kurumsal eposta ile sunucu bilgilerinin gönderilmesi

5-Sunucu kaynak yetersizliğinden dolayı kurulamayacaksa resmi yazı ile cevap verilmesi

2 gün

Rehber kayıtlarının güncellenmesi

   1-Üniversite birimlerinden gelen telefon listelerinin girişi yapılır.

   2-İlişiği kesilen personelin rehber kaydı silinir.

   3-Yeni işe başlayan veya unvan değişikliği olan personel bilgileri Personel Daire Başkanlığından alınarak tahsis edilen telefon numarası kaydı yapılır.

   4-Birim değişikliği olan personelin şifahi başvurusu durumunda rehber kayıt güncellemesi yapılır. (Talep geldikçe anında çözümlenir.)

1 Gün

Üniversite Personeli için E-Posta Hesaplarının açılması.

    1-Yeni personelin Personel Daire Başkanlığı sisteminde kaydı tamamlandıktan sonra, Bilgi Teknolojileri E-Talep Yönetim Sistemi üzerinden e-posta talepleri alınır. Alınan talepler e-posta sistemi üzerinde çakışma olup olmadığı incelenerek gerçekleştirilir.

    2-Açılan hesap bilgileri, talep formunda, kullanıcı tarafından bildirilen alternatif e-posta hesaplarına iletilir. (Talep geldikçe anında çözümlenir.)

1 Gün

Üniversite Birim / Bölüm / Fak. Vb. E-Posta Hesaplarının açılması.

    Birim yetkilisinin yazılı talebi doğrultusunda mail hesabı açılır ve sorumlu kişiye bildirilir. (Talep geldikçe anında çözümlenir.)

1 Gün

Üniversite Öğrencileri için E-Posta Hesaplarının açılması

    1-Öğrenci kayıtlarından sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından listeler alınarak E-posta hesapları açılır.

    2- Öğrenci e-posta hesapları ile ilgili tüm açıklamalar ve linkler web sayfasında duyurulur.             

E-posta hesaplarının oluşturulması ve kontrolleri 1 hafta içerisinde gerçekleştirilir.

Hesap Grupları ve Dağıtım Listelerinin oluşturulması

    Üniversite birim yetkililerince yapılan talepler doğrultusunda oluşturulur. (Talep geldikçe anında çözümlenir.)

1 Gün

KENDİ BİRİMİNDE BAŞLAYIP BAŞKA BİRİMDE BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

Cihaz Temini için Teknik Şartname Oluşturulması

   1-Sorumluluk alanımızda çıkan bir problemin tespit edilmesi

   2-Problemin giderilebilmesi için gerekli uygun cihazın tespit edilmesi

   3-Gerekli ekipman / cihazın alımında gerekli olan Teknik Şartnamenin oluşturulması

   4-Cihazın temini için ilgili diğer birimlere talepte bulunulması ve Teknik Şartnamenin iletilmesi

1 Ay

Rehber Kayıtlarının yayınlanması

1-Web sayfasında tüm rehber kayıtları yayınlanır.

2-Kayıtların dijital ortamda listelerinin ilgililerce alınması sağlanır. (Sürekli)

1 Gün

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top