Santral ve Telefon Biriminin İş Akış Şeması

SANTRAL VE TELEFON HİZMETLERİ DESTEK BİRİMİNİN İŞ AKIŞI

KENDİ BİRİMİ İÇİNDE BAŞLAYIP BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

    Dahili telefon numaralarının dağıtımı ve yönetilmesi

    1- Yeni kurulan birimlere verilecek numara aralıkları belirlenir.

    2-Belirlenen numara aralığı standart rehber yapısına göre ilgili birime uyarlanır.

    3-Uyarlanan numaralar santral sistemine ve ücretlendirme sistemine girilir.

    4-Oluşturulan rehberin üniversite web adresinde duyurulması için ilgili kişilere örnek dağıtılır.

10 gün

    Dahili telefon numaralarının yetkilendirilmesi ve isimlendirilmesi

    1-Santral sistemine tanıtılan numaralara personel isimleri girilir.

    2-Personelden gelen taleplere göre hat üzerinde çeşitli yetkilendirme işlemleri yapılır.

Talep geldikçe anında çözümlenir

    Üniversitemiz dahili hatlarından kurum dışına yapılan aramaların ücretlendirilmesi

    1-Kuruma yeni gelen personel veya kurumdan ayrılan personelin ücretlendirme sisteminde güncellenmesi yapılır.

    2-Arama yetkisi verilmiş kullanıcıların yaptığı görüşme bedelleri faturalandırılır. Ve ilgili kullanıcıların bağlı bulunduğu mutemetliklere üst yazı ile gönderilir.

Her ayın ilk haftası

BAŞKA BİRİMDE BAŞLAYIP KENDİ BİRİMİNDE BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

IP telefonların çalışması/sistem bazında yönetimi

    1-Personel arıza veya talep durumunda sorumlu kişiye ulaşır.

    2-Sorumlu kişi önce uzaktan müdahale ile sorunu çözmeye çalışır.

    3-Sorun çözülmezse yerinde müdahale edilir.

    4-Telefonuna herhangi bir talepte bulunulmuşsa sistemde gerekli çalışma yapılır.

Talep geldikçe anında çözümlenir

Uzak okullarda bulunan santrallerin bakımı ve yönetimi

    1-Uzak santrallere sistem bazında bakım yapılır.

    2-Sistemin çalışır son hali kaydedilir.

    3-Santrallerin birbirleriyle görüşememesi gibi durumlarda anında uzaktan müdahale edilir.

    4-Sorun çözülemezse yerinde müdahale yapılır.

Haftalık rutin çalışma

KENDİ BİRİMİNDE BAŞLAYIP BAŞKA BİRİMDE BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

Analog hatlarla ilgili arızalar

    1-Birim yetkilisi veya personel direkt sorumlu kişiyi arar ve arızasını bildirir.

    2-Sorumlu kişi arızayı önce hattın kullanıldığı odada tespit eder ve arızayı giderir.

    3-Arıza giderilmemişse ilgili birimin tesisat odasından gerekli kontroller ve çalışmalar yapılır. Arıza giderilir.

    4-Arızanın halen devam etmesi durumunda santral MDF odasından arıza tespit edilir ve giderilir.

Talep geldikçe anında çözümlenir.

Analog hatlarla ilgili talepler

   1-Birim yetkilisi veya personel direkt sorumlu kişiyi arar ve talebini bildirir.

  2-Sorumlu kişi talebi değerlendirir ve talebi yerine getirir.

Talep geldikçe anında çözümlenir.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top