EBYS Birimi İş Akış Şeması

EBYS SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

BAŞKA BİRİMDE BAŞLAYIP KENDİ BİRİMİNDE BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

            İş Akış Süreci

İşin Süresi

Kullanıcı Ekleme, Silme, Güncelleme İşlemi

     1-Üniversite birimlerinde bulunan birim EBYS sorumluları tarafından personel işleri talepleri tarafımıza üst yazıyla bildirilir.

     2-İlişiği kesilen personel üzerindeki görevlerini tamamlaması kaydıyla sistemden kaldırılır.

     3-Yeni işe başlayan veya unvan değişikliği olan personel kurumsal maile sahip olduktan sonra bilgileri tarafımıza yazıyla bildirilir. Sistemde gerekli işlemleri yapılır.

     4-Birim değişikliği olan personelin ilgili birimlerin talebi doğrultusunda kişisel bilgileri güncellenir.

Talep geldikçe anında çözümlenir.

EBYS Birim Ağacına Yeni Bir Birim Ekleme İşlemi

     Yeni kurulan birimlerin organizasyon kodları birim / bölüm ve personel bilgileri tarafımıza resmi yazıyla bildirildikten sonra sistemde birim ağacına hiyerarşik yapıya uygun olarak eklenir.

Yeni Birim. Açıldıkça Hemen

E-İmza Cihaz Alımı Talepleri

   1-İmza yetkisine sahip olan personel listesi birim EBYS sorumluları tarafından tarafımıza iletilir.

   2-Liste doğrultusunda EBYS birimi e imza başvuru taleplerini TUBİTAK’a bildirir.

Talep geldikçe anında çözümlenir.

KENDİ BİRİMİNDE BAŞLAYIP BAŞKA BİRİMDE BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

Kullanıcı Profil Sayfalarının Ayarlanması

     1-Kullanıcılara yönetim ayarları ile yetki ve rollerine bağlı olarak özel profil sayfaları oluşturulur.

     2-Kullanıcı kendi sistemindeki özel sekmeler aracılığıyla görevlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilir.

Sürekli

Kullanıcı Özel Dağıtım Planı Oluşturma

     1-Kurum İçi ve Kurum Dışına yazılan yazılar için sistem yöneticileri olarak EBYS birimi genel dağıtım planı oluşturur.

     2-Oluşturulan Dağıtım Planlarını kullanıcı sistem üzerinde kullanabilir.

Talep Doğrultusunda

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top