Ağ Hizmetleri ve Donanım İş Akış Şeması

AĞ HİZMETLERİ PLANLAMA VE DESTEK BİRİMİ - BİLGİSAYAR DONANIM DESTEK BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KENDİ BİRİMİ İÇİNDE BAŞLAYIP BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

Sistem Odası Ağ Alt Yapısı

     1-Yeni temin edilen aktif cihazların bağlanacakları ağ grubu tesbit edilir.

     2- İlgili ağın ve cihaz bağlantı arayüzlerinin tipi tesbit edilir.

     3- Tesbit sonucuna göre bağlantı fiber veya bakır olarak gerçekleştirilir.

2 Gün

BAŞKA BİRİMDE BAŞLAYIP KENDİ BİRİMİNDE BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

PC Bakım Onarımı

   1-Arıza yapan PC bilgisi birimimize iletilir.

   2-PC is yoğunluğu gözetilerek uygun zaman diliminde birimimize getirtilir.

   3-Birimimizde tamir bakımı yapılır. Yapılamıyorsa kargo ile servisine gönderilmesi istenir.

   4-Arıza giderildi bilgisi cihazı birimimize ileten birime iletilir, cihaz teslimi yapılır.

2 Gün

Ağ cihazlarının konfigürasyonu

   1-Ağ üzerinde işlem yapılabilmesi için birimimize talebin gelmesi

   2-Sahada ilgili kablolamanın yaptırılması

   3-Son kullanıcının kullanacağı ekipmana göre alt ağın parçası olan ağ cihazlarının programlanması

   4-Talebin yerine getirildiğinin ilgili birime iletilmesi

2 Gün

Kamera Sistemleri

1-İzleme Birimi tarafından arızaya geçtiği belirlenen kameralarla ilgili arıza kaydını müteakip gerekli tesbit, bakım ve onarım çalışmaları yapılır. 

2-Arızalar başkanlığımız çalışma olanakları çerçevesinde ise işlem mümkün olan en kısa zamanda tamamlanır.

3-Başkanlığımız imkanları dahilinde değilse arıza ile ilgili detaylı bir tutanak hazırlanarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına iletilir.

2 Gün

mümkün olan en kısa zamanda

İlgili Teknik Servisin çözüm süresi sonunda

KENDİ BİRİMİNDE BAŞLAYIP BAŞKA BİRİMDE BİTEN İŞLER

Yapılan İşler

İş Akış Süreci

İşin Süresi

Cihaz Temini için Teknik Şartname Oluşturulması

   1-Sorumluluk alanımızda çıkan bir problemin tespit edilmesi

   2-Problemin giderilebilmesi için gerekli uygun cihazın tespit edilmesi

   3-Gerekli ekipman / cihazın alımında gerekli olan Teknik Şartnamenin oluşturulması

   4-Cihazın temini için ilgili diğer birimlere talepte bulunulması ve Teknik Şartnamenin iletilmesi

1 Hafta

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top