-->

Birim Web Sorumlularına Eğitim Verildi

30 Temmuz 2018

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarımı ve Geliştirme Birimi tarafından, Üniversitemiz Birim sorumlularına 25.07.2018 ile 27.07.2018 tarihleri arasında Web Sayfası güncelleme eğitimi verilmiştir. Grup sorumlusu Gülay EREN koordinesinde gerçekleştirilen eğitimde Fatma DEMİREZEN YAĞMUR ve Yasin KILIÇARSLAN Üniversitemiz Birimlerinin Web sayfalarının güncel tutulması, bilgi güvenliği gibi konularda katılımcılara sunum gerçekleştirmişlerdir.

Oldukça verimli geçen eğitimle ilgili dokümanlar aşağıda sunulmuştur.

Güncelleme İşlemleri Kılavuzu (Akademik Birimler)

Güncelleme İşlemleri Kılavuzu (Dış İlişkiler Koordinatörlükleri)

Güncelleme İşlemleri Kılavuzu (Daire Başkanlıkları- BETUM-TAMER-HAYEK-DENEY-TOMER-YABANMER-YENİGİDAM-İÇ DENETİM)

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top