Üniversite dahilinde hizmet veren akademik ve idari birimlerin iş akışlarını, ilgili birimin istekleri doğrultusunda, bilgisayar ortamında çözümlemek üzere yazılım geliştirmekten sorumludur. Gerekli görüldüğü taktirde eldeki sistemler arasında bütünleştirme faaliyetlerini gerçekleştirir.

E-posta hizmetleri, özlük bilgileri yönetimi, elektronik belge yönetim sistemi, sunucu güvenliği vb. konularda geliştirmeler ve iyileştirmeler yapar.

 

Birim Görevlileri

 

 

 

Uzman Fatih KOCADAĞ

fatihkocadagibu.edu.tr

1808

 

 

 

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016