Yazılım Geliştirme

Üniversite dahilinde hizmet veren akademik ve idari birimlerin iş akışlarını, ilgili birimin istekleri doğrultusunda, bilgisayar ortamında çözümlemek üzere yazılım geliştirmekten sorumludur. Gerekli görüldüğü taktirde eldeki sistemler arasında bütünleştirme faaliyetlerini gerçekleştirir.

E-posta hizmetleri, özlük bilgileri yönetimi, elektronik belge yönetim sistemi, sunucu güvenliği vb. konularda geliştirmeler ve iyileştirmeler yapar.

 

Birim Görevlileri

 

Öğr. Gör. Fatih KOCADAĞ

fatihkocadagibu.edu.tr

1808 

Mehmet Fatih KURNAZ

mehmetfatihkurnazibu.edu.tr

1810

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top