Web Tasarımı ve Geliştirme

Web Tasarımı ve Geliştirme Birimi üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:

  • Üniversitemizin www.ibu.edu.tr adresinden yayınlanmakta olan internet sitesinin yapımını ve güncelliğini sağlamak,
  • Üniversitemizde yürütülen faaliyet ve etkinliklerin internet sitesi üzerinden duyurulmasını sağlamak,
  • Web sayfası için gerekli grafik ve dinamik altyapı yazılımlarını yapmak,
  • Üniversitemiz bünyesindeki fakülte, yüksekokul, enstitülerin web sayfalarının hazırlanmasında teknik destek sağlamak.

 

Birim Görevlileri

 

 

Gülay EREN

gulayibu.edu.tr

1823

  

Öğr. Gör. Fatma DEMİREZEN YAĞMUR

fatmademirezenibu.edu.tr

1820

Yasin KILIÇARSLAN

yasinkilicarslanibu.edu.tr

1825

 

M. Fatih KURNAZ

mehmetfatihkurnazibu.edu.tr

1810

 

 

Öğr. Gör. Fatih KOCADAĞ

fatihkocadagibu.edu.tr

1808 

 

Öğr. Gör. Ümit ÖZTÜRK

umitozturkibu.edu.tr

1824 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top