Santral

Santral ve Telefon Hizmetleri Destek Birimi üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:

  • Telefon ağı yapısal kablolama mantığına uygun bir biçimde üniversitemizin tüm birimlerinin telefon ve santral altyapısının planlanması,
  • Tüm birimlerin kurum içi ve kurum dışı sesli iletişim problemlerinin çözümüne destek verilmesi,Dahili telefon numaralarının dağıtımı ve yönetilmesi,
  • Üniversitemizden kurum dışına yapılan telefon görüşmelerinin ücretlendirilmesi,
  • IP telefonların IBUNET ağı üzerinden devreye alınması ve lisanlarının santral üzerinde tanımlanması,
  • Birimlerin telefon santrallerinin bakımının yapılması ve yazılımlarının güncellenmesi.

 

Birim Görevlileri

Sedat GÜLEN

Tekniker

sedatgulenibu.edu.tr

1818

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top