Bilgisayar Donanım Destek

Bilgisayar Donanım Destek Birimi üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:

  • Üniversite demirbaşlarına kayıtlı PC ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını yapmak,
  • İhale veya bağış yoluyla alınan bilgisayarların ilk kurulumlarını standartlara uygun olarak yapmak,
  • Üniversite bünyesindeki bilgisayarlarda lisanslı programların kullanımını sağlamak,
  • Güncellenebilen anti virüs programını ağ üzerinde kullanımını sağlayarak virüs ataklarına karşı bilgisayarları güvenli tutmak,

 

Birim Görevlileri

Candan KALKAN

Tekniker

candankalkanibu.edu.tr

1815

Mesut KOCAİLİ

Teknisyen

mesutkocailiibu.edu.tr

1816

Murat KAÇAR

Bilgisayar İşletmeni

murat.kacaribu.edu.tr

1804

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
  • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top