Ağ ve Sistem Yönetimi

Sistem Yönetimi ve Destek Birimi

Sistem Yönetimi ve Destek Birimi üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:

 • Proxy/firewall ile iki yönlü internet erişiminin kontrolünün sağlanması,
 • Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunması amacıyla güvenlik duvarı (firewall) yönetilmesi,
 • Saldırı girişimlerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
 • E-posta iletişiminin sağlanması, E-posta sistemlerinin tasarım ve yönetimi,
 • Sunucu ve kullanıcı verileri için yedekleme sistemlerinin tasarımı ve yönetimi,
 • Web sunucularının internet erişiminin sağlanması,
 • Linux ve Windows Web servislerinin tasarım ve yönetimi,
 • DNS, DHCP, FTP , Dizin (directory services) servislerinin tasarım ve yönetimi,
 • Tüm sunucuların çalışır durumda tutulmasını sağlamak, sunucuların kurulum, konfigürasyon ve yönetimleri,
 • Sunucu yazılımlarının kurulum, yönetim ve güncelleştirilmesi, Kullanıcı hesabı işlemleri,
 • Antivirus ve antispam sistemlerinin tasarım ve yönetimi,
 • Sistem Yönetimi projelerinin hazırlanması, alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerinin hazırlanması.
 • Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi ve işin eksiksiz teslim alınması.

Ağ Hizmetleri Planlama ve Destek Birimi

Ağ Hizmetleri Planlama ve Destek Birimi üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:

 • Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran ağları planlayarak uygulamaya geçirmek,
 • LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması,
 • Kullanılan programlar yardımıyla ağ performas ve durumunu sürekli takip ederek işlerliğini sağlamak, yönetmek ve denetlemek, kesintisiz, kaliteli bir bilgisayar ağı hizmeti sağlamak, ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonun yapılması,
 • Genel IP adres bloklarının dağıtılması. Fakülte ve diğer birimlerin içlerinde IP adres dağıtımlarının yönetilmesi,
 • Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer sistem çözümleyici ve tasarımcılarına yardımcı olmak,
 • Yeni yapılan binaların gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, ağ projesinin hazırlanması, alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerinin hazırlanması. Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi ve işin eksiksiz teslim alınması.

Birim Görevlileri

Oktan ÖZGEN

Ağ ve Sistem Yönetimi

oktanibu.edu.tr

1811

Fuat KARATEKİN

Kamera Sistemleri

fuat.karatekinibu.edu.tr

1814

 

Öğr. Gör. Hıfzı ÇAVAÇ

Sistem Yönetimi

hifzi.cavacibu.edu.tr

1817

Suat EREN

Sistem Yönetimi

suatibu.edu.tr

1812

 

Candan KALKAN

 Ağ Yönetimi

candankalkanibu.edu.tr

1815

Mesut KOCAİLİ

Ağ Yönetimi

mesutkocailiibu.edu.tr

1816

Huriye ÇAKIR

E-Posta ve Rehber Yönetimi

cakir_hibu.edu.tr

1813

 
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 10 Fax: +90 374 253 45 26
 • EPosta: bidbibu.edu.tr
Top